Energieniveau:

0%

Ik doe alles graag aan een levendig tempo

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik zit boordevol energie en ga meteen aan de slag

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

De energie van andere mensen raakt sneller op dan de mijne

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik kan altijd de energie vinden om iets extra te doen

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik zit vol kracht en vitaliteit

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Profieltest - energieniveau
Gemiddeld energieniveau

Je energieniveau is gemiddeld. Je hebt geen behoefte aan lange periodes met een hoge werkintensiteit, maar houdt er wel van om actief te werken. Je vindt doorgaans de goede balans tussen werken onder druk en werken op jouw tempo.

Advies: vanuit je eigen energiemanagement kan je een voorbeeldrol opnemen, waarbij je rust brengt wanneer nodig of een tandje bijsteekt wanneer de tijd dringt.

Laag energieniveau

Je verkiest een rustig werktempo waarbij je momenten voor reflectie inbouwt. Wanneer je enthousiasme of interesse voelt voor een taak, zal je harder werken. Een hoge dosis jobtevredenheid is noodzakelijk en wanneer je langere periodes harder moet werken, zal je meer gestresseerd raken.

Verhoogd burn-outrisico: een laag energieniveau is op zich geen probleem, maar kan er een worden als er veel van je verwacht wordt of als je niet meer gemotiveerd bent voor de job. Dan loop je risico om sneller opgebrand te geraken.

Advies:

 • Positieve feedback kan je energieniveau opkrikken. Zoek dit op bij personen die je echt vertrouwt. In sommige gevallen kunnen financiële triggers je ook meer energie geven.
 • Veel volharding kan je laag energieniveau compenseren. Je zal dan plichtsbewust een taak uitvoeren, maar er wellicht iets langer over doen.
 • Een zeer lage score kan wijzen op een persoonlijke crisis, zoals depressie, fysieke ziekte of andere emotionele problemen. Zoek voor jezelf uit of dit het geval is. Heb je onlangs eventueel met een ontslag of sterfgeval in de familie te maken gehad?
 • Combineer je een laag energieniveau met emotionele instabiliteit, dan heeft dit mogelijk te maken met gemoedswisselingen (bv. manische depressie). Dan is professionele hulp aangewezen.

Hoog energieniveau

Je kan lange periodes van hoge intensiteit aan. Je werkt graag veel en hard, waardoor je snel resultaat levert. Als er zich geen nieuwe taken aandienen, kan je gefrustreerd raken. Je stoort je soms aan passieve collega’s. Daardoor heb je de neiging om taken van anderen over te nemen en naar je toe te trekken. De kans bestaat dat je soms te snel gaat en fouten maakt. Je functioneert minder goed in rollen die veel reflectie vragen. Je focust op de toekomst en minder op dagelijkse resultaten en jobtevredenheid.

Advies: in organisaties met een sterk resultaatsgerichte bedrijfscultuur met weinig ruimte voor reflectie, moet je opletten dat je niet te fel meegezogen wordt in het werk. Durf eens een stapje terug te zetten om de gang van zaken in vraag te stellen.

Emotionele stabiliteit:

0%

Ik ben een stabiel en evenwichtig iemand

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik ben over het algemeen kalm en rustig

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik raak zelden van streek of word zelden boos

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik ben zorgeloos en niet snel verstoord

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik ben niet geneigd om me zorgen te maken of overspannen te raken

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Profieltest - emotionele stabiliteit
Gemiddelde emotionele stabiliteit

Je hebt geen uitgesproken stemmingswisselingen. Anderen ervaren je als iemand die redelijk gemakkelijk en enthousiast is in de omgang.

Advies: wellicht vind je een goed evenwicht tussen de uiting van je gevoelens en je enthousiasme, en het brengen van de nodige rust in je team. Probeer die balans te behouden, want ze heeft een positief effect op het moreel van collega’s. Besef dat je daardoor een goede ‘barometer’ bent voor het stressniveau in je omgeving. Gebruik humor om nu en dan de spanning te ontladen.

Lage emotionele stabiliteit

Je hebt relatief weinig controle over je emoties. Dat is niet noodzakelijk een nadeel, want het kan resulteren in levendigheid, bevlogenheid en een grote dosis enthousiasme. Het kan evenwel ook resulteren in onzekerheid, angst en een verlies aan ‘drive’. Je functioneert het best wanneer je kan beslissen om taken uit te voeren in lijn met je gemoedstoestand. Verhoogd burn-outrisico: lage emotionele stabiliteit is an sich geen nadeel, maar onder uitdagende omstandigheden of in combinatie met andere persoonlijke factoren, zoals een laag energieniveau, kan het je mentaal uitputten.

Advies:

 • De schommelingen in je gemoedstoestand zijn bij voorkeur compatibel met de rol die je vervult. Als je te weinig autonomie krijgt, zal je je minder goed voelen.
 • Gemoedswisselingen kunnen een uiting zijn van creatieve buien. Dat is aangepast gedrag wanneer je werkt in een innovatieve omgeving.
 • Ook onzekerheid kan leiden tot emotionele instabiliteit. Dat kan je compenseren met extra opleiding om je kennis, expertise en skills verder uit te bouwen.
Hoge emotionele stabiliteit

Je hebt een stabiel temperament. Je verkiest een werkomgeving waarin stabiele procedures aanwezig zijn. Je bent rationeel ingesteld en de kans bestaat dat je emoties uiten als iets hinderlijks beschouwt. Je bent niet het type dat snel teamleden enthousiasmeert en hebt minder aandacht voor de noden en behoeften van anderen. Een hoge score op emotionele stabiliteit kan ook een indicatie zijn van repressie: je handelt op een bepaalde manier om je emoties te verdoezelen.

Advies: let goed op je manier van communiceren met collega’s, zowel verbaal als non-verbaal. Probeer informele communicatie te stimuleren door meer over jezelf te vertellen tegen collega’s.

Volharding:

0%

Ik laat dingen niet graag onafgewerkt

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Eens ik aan een taak begonnen ben, wil ik niet meer afgeleid worden

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Op mij kan je rekenen om taken tijdig af te werken

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik werk graag aan één opdracht tegelijkertijd, zonder onderbreking

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik zal elke taak die ik onderneem volhouden

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Profieltest - volharding
Gemiddelde volharding

Je collega’s ervaren je als redelijk volhardend, vastberaden en betrouwbaar. Tegelijk ben je in staat om flexibel om te gaan met regels als je overtuigd bent dat dit verstandig is in een gegeven situatie.

Advies: probeer dit evenwicht te behouden. Volharden is belangrijk, zeker wanneer je taken eigenhandig moet afwerken. Indien er verwacht wordt dat je opdrachten delegeert of met anderen aan een project werkt, is het evenwel aangewezen om ‘los te laten’ en anderen de nodige ruimte te geven. Moedig collega’s die zelf zeer volhardend zijn aan om nu en dan afstand te nemen.

Lage volharding

Je hebt geen moeite om te delegeren en te ontspannen. Je hebt er vertrouwen in dat de taken goed zullen worden uitgevoerd. Het gevaar bestaat dat je iets te makkelijk dingen doorgeeft aan anderen. Zelf hou je niet van opdrachten waarvoor je gedurende een lange periode moet doorzetten. Je werkt liever snel en efficiënt, waardoor de kwaliteit en de details op de achtergrond komen te staan. Zeker wanneer je taken oninteressant of te complex vindt.

Advies: probeer inzicht te krijgen in het waarom van elke taak. Daardoor kan je motivatie stijgen of kan je jouw rol herdefiniëren en gericht delegeren. Als je jezelf niet meer kan motiveren in jouw rol, is carrièrebegeleiding een optie.

Hoge volharding

Je zal doorzetten om een aan jouw toegewezen taak te voltooien. Dat is prima wanneer je als enige aan een taak werkt, of wanneer je als manager het goede voorbeeld moet geven. Je volharding hindert je echter wanneer je moet delegeren. Je hebt neiging om enkel de minst belangrijke taken te delegeren of zeer streng toe te zien op de kwaliteit. Je werkt liefst maar aan één taak tegelijk. Je gaat gedetailleerd te werk, je voelt je verantwoordelijk, je bent trots op je vaardigheden en je bent niet snel geneigd om kennis te delen.

Verhoogd burn-outrisico: een groot doorzettingsvermogen is een goede kwaliteit en een meerwaarde, tenzij het omslaat in verbetenheid en overcontrole wanneer je moet delegeren. Dat kan heel belastend worden voor jezelf.

Advies: • Zorg ervoor dat je jezelf niet verliest in een taak. Plan reflectiemomenten in waarop je bewust een afweging maakt van efficiëntie en rentabiliteit ten opzichte van tijdsbesteding. • Probeer je gedrevenheid te delen met je collega’s. Als jij de enige bent in het team die doorzet, komt er heel veel gewicht op je schouders. Treed zelf op als mentor of coach voor anderen. Met je doorzettingsvermogen kan jij het goede voorbeeld geven en anderen motiveren. • Maak een analyse van de kennis, vaardigheden en talenten van de werknemers aan wie je taken moet of kan delegeren. Zo krijg je meer vertrouwen in hun kunnen.

Risicocontrole:

0%

Ik controleer de feiten en opties grondig vooraleer beslissingen te nemen

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik ben niet geneigd om impulsief te handelen

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik ben voorzichtig in de beslissingen die ik neem

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik denk lang na vooraleer ik een verbintenis aanga

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik neem zelden overhaaste of onstuimige beslissingen

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Profieltest - risicocontrole
Gemiddelde risicocontrole

Je staat niet bekend als een trage beslisser, maar ook niet als een impulsieve beslisser. Je vindt een goed evenwicht tussen het inspelen op opportuniteiten en de afweging van risico's.

Advies: denk aan alternatieven als een beslissing risico’s inhoudt en hak snel knopen door als dat niet het geval is. Probeer twijfelende collega’s te ondersteunen om ook eens een beslissing te nemen zonder dat ze over alle informatie beschikken. Impulsieve collega’s kan je wijzen op het belang van kennis terzake om tot goede beslissingen te komen.

Lage risicocontrole

Je zal goed presteren in een omgeving waarin je snel moet beslissen en vlot moet inspelen op opportuniteiten. Je loopt eventueel wel het risico om impulsief te reageren of om een ondoordacht besluit te nemen.

Advies: reflecteer over situaties waarin je impulsiviteit een nadeel was en waarbij je te snel en onzorgvuldig tot een besluit kwam. Beoordeel de situatie opnieuw en hou rekening met alle parameters. Probeer te achterhalen of je achteloze beslissingen komen uit een gebrek aan interesse, motivatie of kennis en probeer daar iets aan te doen.

Hoge risicocontrole

Je springt erg zorgvuldig om met beslissingen. Je kan wel snelle en goede besluiten nemen wanneer je over voldoende kennis en expertise beschikt. Je zal controleren en opnieuw controleren om fouten te vermijden. Dat is een troef wanneer beslissingen een grote impact hebben of wanneer de minste fout catastrofaal is. In omgevingen waarin zich opportuniteiten voordoen, is deze voorzichtigheid eerder contraproductief. Wees je ervan bewust dat een hoge risicocontrole een uiting kan zijn van een laag zelfvertrouwen.

Verhoogd burn-outrisico: als je altijd alle risico’s wil controleren, kan dat de wind uit jouw zeilen halen en uit die van je team. Zo loop je het risico om verzeild te geraken in micromanagement, waarbij je jezelf verliest in details.

Advies:

 • Je hoeft niet altijd alle details te kennen om een besluit te maken. Leer naar de essentie te kijken in plaats van alle details te beschouwen. Je kan hiervoor de hulp inroepen van je manager of een coach.
 • Probeer eens niets te bekritiseren wanneer iedereen ideeën op tafel legt tijdens een brainstormsessie. Probeer daarentegen voort te bouwen op toevoegingen van anderen. Nadien is nog tijd om de risico’s van het gekozen idee te overwegen.
 • Bouw niet automatisch voort op vorige ervaringen met gelijkaardige situaties. Probeer bij elke beslissing naar de essentie te kijken en maak op basis daarvan je beslissing.
 • Leer relativeren. Het is geen drama als er eens iets fout loopt. Daar kan je dan uit leren voor volgende keren. Ook zo boek je vooruitgang. Vaak zelfs sneller dan wanneer je alles op voorhand tot in de puntjes uitdenkt. Want ook dan zal er af en toe een fout voorkomen.

Detailgerichtheid:

0%

Ik rond een taak pas af als ik zeker ben dat alle details kloppen

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Mijn algemene alertheid voorkomt fouten of nalatigheden

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Mijn natuurlijke zin voor urgentie maakt dat we niet achterlopen op schema

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik voeg een vleugje perfectionisme toe aan elke job die ik doe

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Ik neem graag voldoende tijd om mezelf ervan te verzekeren dat het werk naar behoren is uitgevoerd

Totaal niet 1 2 3 4 5 Zeer sterk

Profieltest - detailgerichtheid
Gemiddelde detailgerichtheid

Je bewaart de balans tussen aandacht voor details en het totaalplaatje. Je bent zowel in staat om even afstand te nemen van je werk als om in te zoomen op belangrijke details, bijvoorbeeld in het kader van een kwaliteitscontrole.

Advies: wees je bewust van je toegevoegde waarde ten aanzien van je collega’s die te weinig of te veel zin voor detail hebben. Voor jou persoonlijk is wellicht een rol aangewezen waar je niet continu zeer routineus werk moet uitvoeren.

Lage detailgerichtheid

Je houdt er allicht niet van om je langere periodes te focussen op kleine en fijne details. Je hebt een voorkeur voor en bent sterker op het vlak van bredere conceptuele kaders. Je wordt ongeduldig bij focus op details of zaken die de besluitvorming vertragen.

Advies: te weinig oog voor detail kan leiden tot onnauwkeurigheid, slordigheid en fouten. Dat is niet in elke context een probleem, maar wanneer dat wel het geval is, doe je er goed aan om een extra fase in te bouwen om de details te verzorgen. Vraag eventueel een collega om je extra te controleren. Weet dat een lage focus op detail kan ook wijzen op een gebrek aan inhoudelijke kennis.

Hoge detailgerichtheid

Je bent punctueel en gericht op details, je werkt ordelijk en plichtsbewust. Je hebt een toegevoegde waarde op vlak van kwaliteitsbewaking en de finishing touch. Je steekt veel moeite en energie in de correctheid van details en je verwacht hetzelfde van anderen. Het gevaar bestaat dat je het bredere kader uit het oog verliest en eventueel de foute prioriteiten stelt. In een leidinggevende functie kan je de neiging hebben om te weinig te delegeren en te ‘overcontroleren’.

Verhoogd burn-outrisico: je grote focus op details kan je veel stress geven. Vooral als je collega’s niet detailgericht zijn. Als je detailgerichtheid omslaat in perfectionisme boet je heel veel aan efficiëntie in en komt er heel veel druk op je systeem te staan.

Advies:

 • Leer loslaten. Besef dat er niet altijd voldoende tijd of middelen zijn om jouw niveau van perfectionisme te handhaven. Bewaar dat voor enkele projecten, privé of voor het werk, waar er wel ruimte is voor het allerkleinste detail.
 • Verplicht jezelf om het bredere kader te aanschouwen, bijvoorbeeld aan de hand van mind mapping of een projectplan. Keer tijdens het werk regelmatig terug naar de grote lijnen.
 • Leidinggeven: leer delegeren en geef mensen vertrouwen. Jij moet focussen op de grote lijnen.
 • Focus op details is vaak een aangeleerd copingmechanisme om met angst om te gaan. Achterhaal wat die angst zou kunnen zijn en probeer die oorzaak aan te pakken.

Wat moet ik hier nu mee?

De 5 persoonlijkheidskenmerken hierboven bepalen sterk hoeveel potentieel je hebt voor een burn-out. Geven een verhoogd risico:

 • laag energieniveau
 • lage emotionele stabiliteit
 • hoge volharding
 • hoge risicocontrole
 • hoge detailgerichtheid

Zijn dit dan slechte eigenschappen? Helemaal niet! Integendeel zelfs, veel volharding en aandacht voor detail zijn bijvoorbeeld superkwaliteiten. Maar … als je er te ver in gaat of als je een lange periode onder stress werkt, kunnen ze in je nadeel spelen. Als de werkdruk hoog is, kan perfectionisme er bijvoorbeeld voor zorgen dat je je helemaal in het werk verliest. Dus: het is goed om je bewust te zijn van je persoonlijke kenmerken, die onder bepaalde omstandigheden kunnen bijdragen aan een burn-out.

Resultaat van de test

Krijg je op de bovenstaande kenmerken een aantal keren ‘verhoogd burn-outrisico’? En voel je dat deze al een effect hebben op je welzijn op het werk? Dan kan je ervoor kiezen om ook onze 3de test in te vullen. Deze wetenschappelijke test polst naar de symptomen van een eventuele burn-out en zal je indien nodig doorverwijzen om erger te voorkomen.

test 3: wetenschappelijke preventietest van de Vlaamse overheid.

Maar maak je dus vooral niet teveel zorgen als je op één of enkele kenmerken een verhoogd burn-outrisico hebt. In eerste instantie zijn het positieve kwaliteiten. De kans is groot dat ze zelden in je nadeel spelen en nooit tot een burn-out leiden. Het is wel goed dat je er nu meer bewust van bent.