Mindfulness: werk aan een taak met volle aandacht

Mindfulness is volledig in het hier-en-nu aanwezig zijn. Met je volledige bewustzijn datgene doen waar je op dat moment mee bezig zijn. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan op een kantoor vol pratende collega’s, overvolle mailboxen en rinkelende smartphones. Drie gouden tips om je focus te bewaren op de werkvloer

  1. Vind je gouden ‘duikuur’

‘Duiken’ staat voor de belangrijkste werkactiviteiten die je volle aandacht vereisen. Daartegenover staat ‘surfen’, voor de alledaagse taken en activiteiten die minder concentratie vergen, zoals e-mailen, vergaderen of het afwerken van een takenlijst.

Stel je voor dat je een uur per dag aan kunt ‘duiken’ en dus een uur geconcentreerd werken zónder storende collega’s, zónder e-mail en zónder telefoon. Met een paar kleine aanpassingen kan dat, en zo ga je te werk:

  • Probeer erachter te komen wanneer je overdag het best kunt nadenken. Wanneer is je brein het meest fit?
  • Blokkeer dat uur consequent in je agenda en laat leidinggevenden en collega’s weten dat dat jouw heilige uur is. Als het niet elke werkdag op hetzelfde uur kan, plan dan je heilige uren voor de week die volgt.
  • Zet tijdens je heilige uur je telefoon uit en sluit je mailbox af. Ga indien nodig naar een andere ruimte en zorg ervoor dat anderen je niet kunnen storen. Als er geen andere ruimtes beschikbaar zijn, dan kun je overwegen om enkele guerrillatechnieken uit te proberen (zoals een ‘niet storen’-kaartje of een opvallende koptelefoon).
  • Maak goede afspraken met je collega’s om jouw telefoons over te nemen. Doe dit ook voor hen en overtuig hen om ook een gouden uur in te lassen.
  • Maak er een gewoonte van. Onderschat de kracht van routine niet, dus geef dit verhaal ten minste enkele weken de kans.
  1. Zorg voor je aandachts- en energiemanagement

Tijd is niet het belangrijkste om te beheren, het gaat om je energie en aandacht. Het maakt niet uit dat je veel tijd hebt als blijkt dat je energiepeil te laag ligt. Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Wanneer je tonnen energie hebt, kun je veel doen in weinig tijd.

Probeer je eigen energiepatroon in kaart te brengen. Je kunt hiervoor een logboek gebruiken om jezelf een aantal dagen te analyseren. Daarna kun je slimmer gaan plannen op basis van je eigen piek- en dalmomenten.

  1. Sluit de (spreekwoordelijke) deur of zet een koptelefoon op

Het wordt de grootste zeldzaamheid op kantoor: een deur. Als je er dan toch een hebt, dan word je van alle kanten gestimuleerd om er zeker geen gebruik van te maken. Heb je geen deur? Dan kan een koptelefoon soelaas bieden. Hoewel koptelefoons vaak voor ergernis zorgen, is het voor sommigen een broodnodige kantoorapplicatie.

Volgens Rob Walker, Tech-columnist voor Yahoo, is het door de opkomst van luidruchtige landschapskantoren zelfs een absolute noodzaak. Iedereen zou bijgevolg het recht moeten krijgen op een koptelefoon.